INLOOPDAG AANLEG ELEKTRICITEITSKABEL WESTERGOUWE

Stedin legt een nieuwe elektriciteitskabel door Gouda aan voor de woonwijk Westergouwe. Om Nederland te verduurzamen, wordt deze woonwijk
deels aardgasvrij gebouwd. Hiervoor is wel extra elektriciteit nodig. Daarom wordt er een kabel gelegd vanaf het hoofdstation Bolwerk tot aan de wijk Westergouwe.

Aanstaande maandag 25 februari gaat de boring onder de Turfsingel van start. De boring start aan de Sint Mariewal en komt naar boven ter hoogte van het Cultuurhuis. Hierna
wordt het tracé vervolgd via het Erasmusplein, door de Prins Hendrikstraat, de Snoystraat, de Walvisstraat, de Reigerstraat, het Oranjeplein om vervolgens via de Koningin
Wilhelminaweg het tracé te fnaliseren bij het Uiverplein. Overal langs de route van de kabel kan verkeershinder zijn. Omwonenden ontvangen hierover een brief.

Heeft u vragen? U bent uitgenodigd voor de inloopdag op donderdag 28 februari tussen 11u00 en 15u00.
Locatie:
Wijkcentrum Jan Ligthartschool
Snoystraat 2, 2802 SX Gouda